Full HD analóg rögzítők

HiWatch TurboHD (HD-TVI) + AHD 04 csatornás DVR; 720p@25fps, 1xHDD, DS-104G

Cikkszám: H-DS-H104G

HiWatch TurboHD (HD-TVI) + AHD 04 csatornás DVR; 3MP@12fps (első csatornán), 1080p@12fps, 1xHDD, DS-104Q

Cikkszám: H-DS-H104Q

HiWatch TurboHD (HD-TVI) + AHD 04 csatornás DVR; 3MP@15fps, 1080p@25fps és 2x4MP IP, max. 1HDD, DS-H204U

Cikkszám: H-DS-H204U

HiWatch TurboHD (HD-TVI) + AHD 08 csatornás DVR; 720p@25fps, 1xHDD, DS-108G

Cikkszám: H-DS-H108G

HiWatch TurboHD (HD-TVI) + AHD 08 csatornás DVR; 3MP@12fps (első 2 csatornán), 1080p@12fps, 1xHDD, DS-108Q

Cikkszám: H-DS-H108Q

HiWatch TurboHD (HD-TVI) + AHD 08 csatornás DVR; 3MP@15fps, 1080p@25fps és 2x4MP IP, max. 1HDD, DS-H208U

Cikkszám: H-DS-H208U

HiWatch TurboHD (HD-TVI) + AHD 16 csatornás DVR; 720p@25fps, 1xHDD, DS-116G

Cikkszám: H-DS-H116G

HiWatch TurboHD (HD-TVI) + AHD 16 csatornás DVR; 3MP@12fps (első 4 csatornán), 1080p@12fps, 1xHDD, DS-116Q

Cikkszám: H-DS-H116Q

HiWatch TurboHD (HD-TVI) + AHD 16 csatornás DVR; 3MP@15fps, 1080p@25fps és 2x4MP IP, max. 1HDD, DS-H216U

Cikkszám: H-DS-H216U