Garancia

Umirs és Cardin termékekre 2 év garancia.

umirs
Umirs és Cardin termékekre 2 év garancia.

Felelősségkorlátozás

A Zmax Zrt. fenntartja a jogot a megkérdőjelezhető állapotú termékek garanciaideje alatti szervizének visszautasítására. Továbbá fenntartja a jogot a termék “garanciális”-nak vagy “garanciáját elvesztett”-nek minősítésére. A korlátozott jótállás nem vonatkozik a következő esetekre:

– Vis maior esetekből, mint például tűzből, árvízből, szélből, földrengésből vagy villámlásból stb. származó károk.
– A termék nem megfelelő telepítése vagy nem megfelelő üzemelési környezete által okozott hibák, károk vagy meg nem felelés. Ide értendő többek között az instabil vezetékelés, a rossz földelés, a külső elektromágneses mező, a közvetlen napfény, az erős nedvesség és a rezgés.
– Más tárgyakkal való érintkezésből, leejtésből, esésből, kiöntött folyadékokból vagy folyadékba merítésből származó károk.
– Illetéktelen személy által végzett javításából vagy szétszereléséből származó károk
– Bármely más visszaélésből, rossz használatból, hibás kezelésből vagy hibás alkalmazásból származó károk
– Harmadik fél perifériális egységei okozta károk (beleértve, de nem kizárólag, az olyan eseteket, amikor az alaplapon vagy a termék más elektronikus részén észlelhető kár, mint például égési nyomok elektromos kisülések, olvadás, kiégés, törés stb.)
– Bármely más hiba, amit inkompatibilis szoftverek és vírusok, stb. illetéktelen módosítása okozott.
– A normális kopásból és törésből származó rongálódás, beleértve a burkolatokat, lemezeket és akkumulátort.
– A termék sorozatszámának (a sorozatszámot tartalmazó matricának vagy annak részeinek) módosítása, eltávolítása, olvashatatlanná válása vagy sérülése.
– Az LCD- és a műanyagokon előforduló repedések és karcolások, valamint más meghibásodások, amelyek szállításból, kezelésből vagy felhasználói visszaélésből származnak.
– Két (2) vagy kevesebb pixelhiba a készülék kijelzőjén, ami a gyártó irányelvei szerint nem minősül hibának.
– Az LCD képernyők úgynevezett beégése által okozott hatások és fényerőhibák fix mintájú képek hosszú ideig (több mint egy napig tartó) kivetítése következtében.